Zomergreens

Qualifying

Uitleg Texas Scramble (Weilenseind Open)

Texas Scramble Strokeplay (9 holes)

Texas Scramble Strokeplay wordt gespeeld door een team van 2 spelers. Beide spelers slaan af op elke hole en kiezen daarna welke bal het beste ligt. De bal van de andere speler wordt opgenomen en geplaatst binnen één clublengte van deze bestliggende bal, maar niet dichter bij de hole. Beide spelers slaan om beurten hun bal van deze positie. Vervolgens wordt wederom gekozen welke bal de beste ligging heeft, de andere speler plaatst wederom zijn/haar bal binnen één clublengte, etc.

Wordt een bal gekozen in een hindernis of rough, dan moeten de overige ballen ook van daaruit gespeeld worden en mogen dus niet buiten deze hindernis geplaatst worden (ook niet als dit binnen één clublengte valt). Markering in de baan kan gedaan worden met behulp van een tee. Ballen op de green moeten geplaatst worden binnen 10 cm van de positie van de gekozen bal (maar niet dichter bij de hole). De plaats van de gekozen bal dient gemarkeerd te worden met een balmarker. Na iedere hole wordt het aantal slagen genoteerd per team. Nadat de negen holes zijn gespeeld, worden de slagen opgeteld en het netto resultaat (totaal minus de toegekende teamhandicap) genoteerd. De scorekaart dient te worden ondertekend door de beide teams uit een flight.

Verplichting:
Gedurende de 9 holes moet van iedere speler minimaal 4 keer zijn eerst geslagen bal gekozen worden. De initialen van de persoon waarvan de bal gekozen wordt noteren op de scorekaart bij de hole.

Handicapverrekening:
Om de teamhandicap vast te stellen worden de handicaps van de teamleden opgeteld en daarvan 1/4 bij een 2-bal als handicap meegegeven.